nilsinside hemsite in english carnot nilsinside en français

nilsinside AB presenterar
Green Revolution Energy Converter - GREC

Climate Change
hållbar energi

Hållbar innovation och utveckling

nilsinside AB har hållbar innovation, utveckling och forskning som affärsidé. nilsinside AB är ett svenskt företag som grundades 2014 med målet att utveckla en internationellt konkurrenskraftig värmemotor, the Green Revolution Energy Converter (GREC), med potential att ersätta dagens förorenande förbränningsmotorer. All verksamhet i nilsinside AB bygger på GREC-projektet, som befinner sig på Technology Readiness Level 3-4.

nilsinside AB söker partnerskap för att kunna genomföra simuleringar för potentiella verksamhetsområden och hitta dess olika applikationer. GREC-projektet ligger fortfarande i en tidig fas där finansiering och partners är avgörande.
nilsinside AB kommer att söka investeringar från innovationsbidrag, crowd funding, genom kommersiellt partnerskap och investerare.

nilsinside AB utvärderar den nuvarande affärsidén med möjlighet att licensiera GREC-tekniken och potentiella applikationer till teknikföretag och/eller tillverkare på licensierad basis eller genom en franchise-strategi.

kort sagt: nilsinside AB är tidigt ute och öppna för samarbete.

För mer info vänligen kontakta Nils Karlberg: nils@nilsinside.com
nilsinside AB tel +33 563 73 34 00, (spela in meddelande på telefonsvararen)
30 rue des Barris, 81260 Brassac, Frankrike
nilsinside AB är ett oberoende familjeföretag (SME) där Nils är innovatören bakom GREC.
Sophia Karlberg är VD på nilsinside AB och projektledare för det britiska projektet Solar2Work.

updated by KITS