nilsinside hem site in english carnot nilsinside en français

nilsinside AB presenterar
Green Revolution Energy Converter - GREC

energiomvandlare
carnot

Skapar en ljusare framtid

Mot bakgrunden att dagens energisystem har en för hög miljö- och ekonomisk kostnad och att transportsektorn ansvarar för cirka ¼ av växthusgaserna (GHG), som dessutom huvudsakligen använder förorenande förbränningsmotorer, så vet vi att världen snarast behöver övergå till en fossilfri ekonomi. GREC-applikationerna kommer att bidra starkt till dessa mål.

Här är vi idag

GREC-konceptet är i ett tidigt skede och nilsinside är verksamma i Sverige, Frankrike och Storbritannien med att söka partners och föra projektet framåt. Att förmedla den stora potentialen hos motorn och dess breda applikationsmöjligheter på energiområdet. Har fått uppskattad hjälp på vägen i form av grundläggande matematiska beräkningar och simuleringar till att uppdatera vår Lab Modell version 2.

Även om lovande uppskattningar av GRECs effekt gjorts vid låga temperaturskillnader med den befintliga demonstratorn, så måste dessa beräkningar bekräftas. Den goda nyheten är att vi är nära att hitta nyckelfaktorer som kan bekräfta detta.

Brassac, Frankrike, har startat ett FabLab med bl.a. stöd av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Ett av projekten går ut på att att bygga en GREC lab-modell. FabLab har investerat i en CNC-skärare som från CAD-ritningar kan skära perfekta maskindelar till en ny uppdaterad GREC Lab-Modell som snart är färdig för mätningar. Syftet med GREC lab-modellen är att inom en snar framtid kunna mäta fram grundläggande parametrar som t. ex. värmeöverföringskoefficienten, HTC, vilket kommer att leda projektet till nya spännande nivåer.

Klicka på denna länken för att se projektets status. (Engelska)

HTC är nyckeln som kan verifiera de befintliga spännande beräkningsmetoderna och simuleringsmodellerna. Dessutom öppnar den upp för ytterligare simuleringar för optimal dimensionering av GREC-motorn som funktion av temperaturskillnad och önskad effekt.

I Sverige har nilsinside AB fått stöd av ALMI Östergötland, både moraliskt och med studier och beräkningar. Experter från konsultbolag och Linköpings Universitet har varit med från kostnadsuppskattning till att förstå mekanismerna för värmeöverföringen inom GREC och som ska utveckla helt nya beräkningsmetoder. Linköpings Universitet fortsätter med denna forskning.

I Storbritannien startar nilsinside projektet "Solar2Work" som kommer att utveckla och driva en rad olika applikationer för att "omvandla solsken direkt till mekanisk energi" i Storbritannien och över hela världen. Solar2Work kommer också, med hjälp av framtida partners, att bygga ett "proof-of-concept" eller snarare en komplett fungerande prototyp av GREC i en solapplikation. nilsinside AB och Solar2Work-projektet är öppna för partners och söker samfinansiering för att föra projektet fram från "proof of concept" till en verklig industriell tillämpning.

nilsinside AB och Solar2Work söker partners och söker samfinansiering för att realisera projektet från "proof-of-concept" till verkliga industriella applikationer.

primärenergi

Länk till Vinnova ansökan EnergiomvandlarenSep2015.pdf
Länk till Vinnova avslag BeslutsmeddelandeDec2015.pdf

updated by KITS