nilsinside hem site in english carnot nilsinside en français

nilsinside AB presenterar
Green Revolution Energy Converter - GREC
en utsläppsfri motor

energiomvandlare
nilsinside green revolution


Vad handlar denna revolutionära nyhet om?

nilsinside AB är ett innovativt teknikföretag som utvecklar en kraftfull utsläppsfri motor - the Green Revolution Energy Converter (GREC) - som kan omvandla låga temperaturskillnader till kraft och som har ett brett utbud av applikationer.
Denna värmemotor är en extremt effektiv energiomvandlare som kan förändra hur vi, internationellt, samhälle, företag och enskilda medborgare kan generera billig och ren energi.

Externa värmemotorer har aldrig byggts på detta sätt tidigare. Baserat på en helt ny värmemotorteknik som bygger på etablerad kunskap inom värmeöverföring och termodynamik och som styrs av datorlogik, är det svårt att jämföra GREC med befintlig teknik.
Konceptet är enkelt - En elmotor flyttar luft mellan ett varmt och ett kallt utrymme. Den tryck och volymändring luften får när den flyttas fram och tillbaka ger betydligt mer energi än vad elmotorn förbrukar.
Hög skalbarhet, låg kostnad - gör GREC till en enastående konkurrenskraftig utsläppsfri motor!

Häftiga applikationer

GREC är en helt ny teknik som har potential att ersätta dagens förorenande förbränningsmotorer. Vi tror att GREC - och dess breda användningsområde - har en marknadspotential på flera miljoner dollar globalt.

Viktiga tillämpningar är:

  • billiga rena kraftgeneratorer med hög effekt som kan leverera kontinuerlig elektriskt och / eller mekaniskt arbete. Även utanför kraftnätet,

  • omvandla industriell spillvärme till energi,

  • geotermiska motorer/generatorer,

  • solvärme direkt till rörelseenergi,

  • innovativ teknik inom energilagringssektorn,

  • utsläppsfri motorteknik inom transportsektorn,

  • mycket effektiva vätgasmotorer,

Vid tillgång till stora temperaturskillnader (som till exempel vid förbränning av vätgas) så kan GREC byggas liten och kompakt, en lämplig hållbar grön motor för transportsektorn (bil, buss, lastbil, båt etc.).

Vid temporära väldigt höga temperaturskillnad som t ex i metallindustrin så kan GREC användas för energilagring med flytande luft.

Vid lägre temperaturskillnader, som spillvärmeåtervinning eller solvärme, kan GREC byggas i mycket stora stationära enheter med mycket stor arbetsvolym och kolvyta, och fortfarande leverera mycket kraft (t.ex. elkraftverk) trots en relativt låg temperaturskillnad. GREC-innovationen kan bidra drastiskt till att uppnå många av FN:s globala klimatmål. GREC är incitament för en revolution inom ren, hållbar grön energi till överkomligt pris och som dessutom både dämpar klimatförändringar och driver ekonomisk tillväxt genom industriell innovation.

Lek med tanken den utsläppsfria bilen "The GREC Solar-Air Hybride" som ett utsläppsfritt koncept med en kraftfull kompakt GREC. Blir snart verklighet om någon biltillverkare vill vara med.


klimatsmart

updated by KITS